Vybavovanie podnetov

Vnútorný systém vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)