Riaditeľstvo

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
K Cintorínu 561/45
010 04 Žilina – Bánová
Slovenská republika

tel.: +421 41 707 7021

Sídlo spoločnosti

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Horná Mičiná 231
974 01 Horná Mičiná
Slovenská republika

tel.: +421 918 598 788
tel.: +421 918 640 663