Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(vzťahujúce sa na dodanie tovarov/materiálov)

Všeobecné obchodné podmienky

(vzťahujúce sa na zhotovenie diela)