Spokojnosť zákazníka

Dotazník spokojnosti zákazníka

Vážený zákazník, v súlade so zavedeným systémom integrovaného manažérstva pre kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životné prostredie a v záujme čo najlepšieho prístupu k svojím zákazníkom neustále hľadáme námety, ako zlepšiť našu spoluprácu a komunikáciu s Vami. Prostredníctvom skvalitnenia nami poskytovaných prác a služieb sa snažíme čo najviac priblížiť ponuku Vašim potrebám. Je pre nás dôležité vedieť, čo si myslíte, a preto Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie nášho dotazníka.

Upozornenie: Informácie, ktoré uvediete do tohto dotazníka budú slúžiť iba pre interné potreby spoločnosti TUBAU, a.s. a nebudú poskytované tretím osobám!
Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu, ktorou pomáhate zlepšiť kvalitu nami poskytovaných služieb.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]