Akciová spoločnosť TUBAU je moderná stavebná spoločnosť, ktorá pod týmto obchodným menom začala podnikať na stavebnom trhu od 1.2.2006 a to po odkúpení časti podniku Váhostav – Tunely a špeciálne zakladania.

Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov.

DANICON holdingSpoločnosť TUBAU je od novembra 2009 dcérskou spoločnosťou spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.