slovensky | english

Produkty


KAMENIVO

Druhy vyrábaného kameniva:

  Štrkodrvina

 • štrkodrvina 0/8
 • štrkodrvina 0/16
 • štrkodrvina 0/22
 • štrkodrvina 0/63

 • Dolomitické kamenivo

 • Dolomitické kamenivo 0/4
 • Dolomitické kamenivo 4/8
 • Dolomitické kamenivo 8/16
 • Dolomitické kamenivo 16/22
 • Dolomitické kamenivo 8/22
 • Dolomitické kamenivo 22/63

Vhodnosť použitia kameniva:
 • pre výrobu betónu EN 12620:2004
 • do bitúmenových zmesí EN 13043:2002
 • do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest EN 13242:2002


Použitie kameniva je limitované fyzikálno-mechanickými a chemickými vlastnosťami suroviny a frakciou vyrábanej štrkodrviny a dolomitického kameniva.

Certifikát Certifikát na stiahnutie , Cenník Cenník kameniva, asfaltových zmesí a služieb

ASFALTOVÉ ZMESY

Druhy vyrábaných asfaltových zmesí:
 • Asfaltový betón podkladový
 • Asfaltový betón ložný
 • Asfaltový betón obrusný
 • Asfaltový koberec mastixový


Vedenie spoločnosti zabezpečuje trvalé udržiavanie kvality svojich výrobkov s cieľom uspokojenia potrieb svojich zákazníkov, podľa požiadaviek platných technických noriem, pri dodržovaní technických, banských, bezpečnostných a ekologických podmienok jeho výroby, formou systému vnútropodnikovej kontroly kvality.

Certifikát Certifikát na stiahnutie , Cenník Cenník kameniva, asfaltových zmesí a služieb


POKLÁDKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ

Spoločnosť zabezpečuje pokládku živicových ( asfaltových ) betónov na cesty všetkých tried, chodníky, parkoviská, resp.iné plochy. Práce sú realizované modernými technologickými zariadeniami, kvalitným a skúseným kolektívom pracovníkov, pod dozorom špičkových odborníkov v tejto oblasti.


Všeobecné obchodné podmienky

VOP Všeobecné obchodné podmienky (dodanie tovarov/materiálov)
VOP Všeobecné obchodné podmienky (zhotovenie diela)