slovensky | english

Kto sme

Spoločnosť ZEDA B BYSTRICA, s.r.o. je jednou z dcér spoločnosti ZEDA HOLDING, a.s. ktorá zastrešuje a riadi všetky aktivity spoločnosti DANICON HOLDING v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, a obaľovaných zmesí.

Špecializácia

  • ťažba vápencovo – dolomitickej horniny povrchovým spôsobom pre stavebné účely
  • výroba certifikovaných živicových ( asfaltových ) betónov
  • pokládka živicových ( asfaltových ) betónov

Zaoberáme sa

ZEDA B. BYSTRCIA, s.r.o. sa zaoberá banskou činnosťou spojenou s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových (asfaltových) obaľovaných zmesí.
ZEDA BBYSTRICA

ZEDA B. BYSTRCIA, s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2015., ISO 14001:2015 a 45001:2018.

Ťažobný priestor aj výrobňa sú situované v katastrálnom území obce Horná Mičiná.

Jednou z výrobných činnosti spoločnosti je ťažba výhradných ložísk úžitkových nerastov povrchovým spôsobom pre stavebné účely.

Štrkodrvina je vyrábaná drvením a triedením z karbonátových hornín (vápencovo-dolomitovej horniny).

Spoločnosť ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. vznikla premenovaním spoločnosti BAULOM s.r.o. a začlenila sa tak do skupiny ZEDA Holding.