slovensky | english
EU

Prijímateľ: ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96

Začatie projektu: 10/2009

Ukončenie projektu: 09/2010


Stručný popis projektu:

Spoločnosť ZEDA B.BYSTRICA s.r.o. vznikla v roku 2006 so sídlom Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica. Prevádzka, v ktorej sa projekt realizoval sa nachádza v Hornej Mičinej, ktorá patrí do Banskobystrického kraja.

Našim cieľom bolo kúpiť novú linku na triedenie kameniva na výrobu frakcií ,0-4,4-8,8-16,16-22 mm (úzke frakcie).

Naša spoločnosť na doterajšom zariadení mohla vyrábať len frakcie 0-8,0-16,0-22,22-63mm, ktoré však bolo možné predať na trhu obtiažne. Jednak spoločnosti vyrábajúce betón ako naši potenciálny klienti, potrebovali úzke frakcie výrobkov .Taktiež na výrobu asfaltových cementov, ktoré sú taktiež našimi produktami, na ktoré využívame nami vyrábané kamenivo, bolo nevyhnutné vzhľadom na platné normy používať nové druhy výrobkov.

Vďaka obstaraniu novej technológie na triedenie kameniva sa zvýšila konkurencieschopnosť našej spoločnosti pri súčasnom efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov, ako aj rozšírení sortimentu našich výrobkov, ktoré sú certifikovanými výrobkami v zmysle platných noriem.

Projekt zavedenia inovatívnej technológie prispel k podpore podnikateľského prostredia .Taktiež došlo k zvýšeniu pridanej hodnoty, tržieb za predaj nových výrobkov.