slovensky | english

Kontakt

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Sídlo: Horná Mičiná 231, 974 01 Horná Mičiná, Slovakia
IČO: 36 609 340
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka číslo:  13906/S.
Výška základného imania: 12 500 EUR, splatené v plnom rozsahu.
e-mail: info@zedabbystrica.sk, www.zedabbystrica.sk


Štatutárny orgán - konateľ
Ing. Vladimír Ondriš

Kontaktné osoby

Cenové ponuky
Ing. Matej CHOVANČEK
e-mail: chovancek@zedabbystrica.sk
+421 907 905 231

Vedúci obaľovacieho centra
Ing. Martin OLEŠ
e-mail: oles@zedabbystrica.sk
+421 918 598 788

Expedícia
e-mail: predaj@zedabbystrica.sk
+421 918 640 663
e-mail: lommicina@zedabbystrica.sk
+421 918 930 609

Ekonomické oddelenie
Dagmar HANDÁKOVÁ
e-mail: handakova@tubau.sk
+421 905 672 886